logo upozornění

Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 23. 12. 2020 pokračuje vzdělávání prezenční výukou ve škole pro 1. a 2. ročníky.

Po žáky 3. - 9. ročníků bude probíhat výuka distančním způsobem, návrat k online výuce  dle již dříve užívaného rozvrhu (rozvrh bude vložen do přílohy). Podrobnější změny a oznámení sledujte v "Bakalářích".

Omluva z výuky je jen na základě omluvy od zákonného zástupce. Distanční výuka je povinná!

Obědy pro žáky bez prezenční výuky budou umožněny do jídlonosičů vždy od 12:15 - 13: 30 hod.  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Podle nařízení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020

21. 12. - 22. 12. 2020 volné dny pro děti

- zákonní zástupci mohou mít na tyto dva dny OČR pro děti do 10 let

- děti jdou naposledy do školy 18. 12. 2020.

Školní družina a Školní jídelna končí provoz 18. 12. 2020 a začíná 4. 1. 2021! 

23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 vánoční prázdniny.

Do školy žáci nastupují v pondělí 4. 1. 2021!

Nástup do školy bude opět v podobě rotační výuky.

Žáci 1. – 5. ročníků a 9. ročníky by měli mít prezenční výuku.

  1. 4. 1. 2021 do školy nastoupí 7. ročníky a 8. B, 8. C,
  2. 11. 1. 2021 nastoupí 6. ročníky a 8. A

Sledujte školní web s ohledem na rozhodnutí vlády ČR.

 

 

ZŠ Krátká