logo upozornění

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

na základě nařízení vlády se omezuje s účinnosti ode dne 14. 10. 2020 do dne 1. 11. 2020 provoz základních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v ZŠ ( toto se nevztahuje na školy a třídy dle §16 odst. 9 a na školy při zdravotnickém zařízení). 

Žáci II. stupně se budou řídit rozvrhem distanční výuky, který je ke stažení níže.

Žákům I. stupně se rozvrh nemění. Všichni sledují informace a zadání k distanční výuce v programu "Bakaláři".

Individuální dohoda učitele s žáky nebo s jejich zákonnými zástupci v rámci pravidel je samozřejmě možná. Zde naleznete klasicky vypadající rozvrh, který má u každé hodiny uvedenu jednu ze dvou zkratek: 

DisV - tato hodina se vyučuje pomocí online videokonferenčních nástrojů (synchronně)

SamS - samostudium (asynchronní výuka)

Dále se zakazuje provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání. Na základě rozhodnutí hejtmana ústeckého kraje č. 146/2020/COV19 o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu byla ZŠ Krátká určena v čase od 7:00 hod, po dohodě od 6:00 do 16:00 hod., vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci zástupců, kteří jsou zaměstnanci IZS...

Dále se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách dne 26. a 27. 10. 2020, v těchto dnech neproběhne distanční výuka, následuje státní svátek 28. 10. 2020 a po něm následují 2 dny podzimních prázdnin 29. a 30. 10. 2020. Žáci se tak vrátí do škol 2. 11. 2020 v případě, že nedojde ze strany vlády k dalším omezením.

Žádáme rodiče, aby sledovali stránky školy a informace od pedagogů v programu "Bakaláři".

Bakaláři jsou hlavní zdroj komunikace školy, nezapomeňte tuto aplikaci pravidelně sledovat. Distanční výuka je povinná!!! 

 

Děkujeme všem za vzornou spolupráci a přejem hodně zdraví :-)

ZŠ Krátká