logo upozornění

 Vážení zákonní zástupci,

děti od dvou do 15 let nemusí nosit respirátor, protože pro ně podle ministra Blatného nejsou dostupné. Nemohou ale používat dál podomácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska nebo jiná s vyšší ochranou, například nanoroušky.

Podrobnější znění nařízení vlády najdete na: 

http://www.1zskratka.cz/index.php/novinky-a-akce/241-mimoradne-opatrenimimoradne-opatreni

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče a žáci školy,

vzhledem k současné situaci a vládním opatřením bude vysvědčení, respektive výpis z vysvědčení vydáván takto:
- žáci 1. – 2. tříd dostanou výpis z vysvědčení 28. 1. 2021 poslední vyučovací hodinu
- žáci 3. – 9. tříd dostanou výpis z vysvědčení nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tj. ve škole

Známky na výpisu z vysvědčení budou odpovídat známkám v informačním systému Bakaláři, který škola využívá ke komunikaci s žáky i rodiči. V tomto systému se můžete podívat na známky, které budou mít vaše děti (žáci) na vysvědčení s předstihem.

Veškeré informace a požadavky komunikujte v systému Bakaláři.

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud!

Děkujeme za pochopení situace
Vedení školy


Mgr. Petr Opava, ředitel školy

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 23. 12. 2020 pokračuje vzdělávání prezenční výukou ve škole pro 1. a 2. ročníky.

Po žáky 3. - 9. ročníků bude probíhat výuka distančním způsobem, návrat k online výuce  dle již dříve užívaného rozvrhu (rozvrh bude vložen do přílohy). Podrobnější změny a oznámení sledujte v "Bakalářích".

Omluva z výuky je jen na základě omluvy od zákonného zástupce. Distanční výuka je povinná!

Obědy pro žáky bez prezenční výuky budou umožněny do jídlonosičů vždy od 12:15 - 13: 30 hod.  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Podle nařízení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020

21. 12. - 22. 12. 2020 volné dny pro děti

- zákonní zástupci mohou mít na tyto dva dny OČR pro děti do 10 let

- děti jdou naposledy do školy 18. 12. 2020.

Školní družina a Školní jídelna končí provoz 18. 12. 2020 a začíná 4. 1. 2021! 

23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 vánoční prázdniny.

Do školy žáci nastupují v pondělí 4. 1. 2021!

Nástup do školy bude opět v podobě rotační výuky.

Žáci 1. – 5. ročníků a 9. ročníky by měli mít prezenční výuku.

  1. 4. 1. 2021 do školy nastoupí 7. ročníky a 8. B, 8. C,
  2. 11. 1. 2021 nastoupí 6. ročníky a 8. A

Sledujte školní web s ohledem na rozhodnutí vlády ČR.

 

 

ZŠ Krátká