Back to Top

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov

1. třídy 2020/2021 - rozdělení podle reg. čísel

20190826144527Vážení rodiče, 

níže najdete rozdělení žáčků do jednotlivých prvních tříd,  s odkazem na zákon o ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejnit jmenný seznam, ale pouze registrační čísla, pod nimiž bylo vedeno celé přijímací řízení do 1. tříd.

V sekretariátě školy můžete v případě pozapomenutí čísla nahlédnout do seznamu jmenného. 

Rozdělení dětí do tříd je uzavřeno k 1. 7. 2020.

Upozornění

logo upozorněníVážení zákonní zástupci, 

z důvodu oznámeného ředitelského volna na 29.  a 30. 6. 2020 Vám oznamuje, že OČR na tyto dny nebude vyplacené (ukončení školního roku 26. 6. 2020).

ZŠ Krátká

 

Hodnocení výsledků vzdělávání v 2. pololetí 2019/2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se souhlasem Školské rady vydává tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen pravidla hodnocení):

  1. I. Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků v průběžných ročnících:

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

logo upozornění

V souladu s  § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Šolský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (dezinfekce prostor využívaných žáky ZŠ v době epidemie COVID 19) na dny 29. 6. a 30. 6. 2020 volný den (ředitelské volno).

Mgr. Petr  Opava

Ředitel školy

Provoz ZŠ, školní jídelny a ochrana zdraví

Výuka na II. stupni od 11. 5. 2020 - 9. ročníky 

- skupiny budou navštěvovat jen žáci, kteří se připravují na příjímací zkoušky SŠ

 Podmínky při účasti ve škole:

- pedagog odvede žáky dané skupiny rovnou do učebny, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami

- žáci dané skupiny budou po celou dobu výuky pouze v 1 učebně a budou dodržovat stanovená hygienická pravidla:

Spolek Rodiče škole, z.s.

Vážení rodiče a přátelé školy,

vzhledem k nastalé situaci s onemocněním Covid 19, se nemohla uskutečnit v tomto roce valná hromada našeho spolku. Chtěli bychom Vás tedy alespoň touto cestou informovat o fungování spolku v tomto školním roce.

V příloze najdete přehled akcí a soutěží, na které bylo využito finančních prostředků spolku. Předsedou spolku nadále zůstává Mgr. Ivana Blažková a hospodářem spolku Bc. Jana Pokorná.

Věříme, že se uvidíme po prvních třídních schůzkách, kdy bychom rádi svolali náhradní valnou hromadu spolku.

Strana 1 z 10