Stravné na březen 2020Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších novel. Stravné se platí podle věku dítěte, který dosáhne ve školním roce od 2. 9. 2019 – do 31. 8. 2020 (včetně prázdnin).

 26. 2. – 28. 2. 2020  PRODEJ VŽDY od 7:00 hod. do 8:00 hod. a od 11:30 hod. do 15:00 hod.

 

 

STRAVNÉ SE HRADÍ PODLE VĚKU DÍTĚTE:

1. stupeň - 6 - 10 let /22,- Kč/ - 484,00 Kč
2. stupeň - 11 - 14 let /24,- Kč/- 528,00 Kč
3. stupeň - 15 a více /25,- Kč/- 550,00 Kč

 

Cena čipu 115,- Kč

V případě potřeby volejte na tel. 733 712 437