Vážení rodiče a přátelé školy,

vzhledem k nastalé situaci s onemocněním Covid 19, se nemohla uskutečnit v tomto roce valná hromada našeho spolku. Chtěli bychom Vás tedy alespoň touto cestou informovat o fungování spolku v tomto školním roce.

V příloze najdete přehled akcí a soutěží, na které bylo využito finančních prostředků spolku. Předsedou spolku nadále zůstává Mgr. Ivana Blažková a hospodářem spolku Bc. Jana Pokorná.

Věříme, že se uvidíme po prvních třídních schůzkách, kdy bychom rádi svolali náhradní valnou hromadu spolku.

 

Třídní učitelé osloví zástupce jednotlivých tříd s pozvánkou.

Budeme se na Vás těšit

Bc. J. Pokorná