logo upozornění

V souladu s  § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Šolský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (dezinfekce prostor využívaných žáky ZŠ v době epidemie COVID 19) na dny 29. 6. a 30. 6. 2020 volný den (ředitelské volno).

Mgr. Petr  Opava

Ředitel školy