Posilovna pro mozek

Vážení rodiče,

školní psycholožka Mgr. Kamila Tóthová povede ve školním roce 2019/20 skupinu pro žáky 6. a 7. tříd, kteří si chtějí osvojit techniky a metody efektivního učení – naučit se lépe se učit, naučit se co nejvíc učiva za co nejkratší dobu.

Žáci o skupině vědí a absolvovali dvouhodinovou ukázku. Probíraná témata: styly učení, psychohygiena učení, techniky učení. Žáci zjistí svůj učební styl, naučí se lépe využívat svůj potenciál, plánovat si své učení, pracovat s učebnicí, vést si sešit, pracovat s internetem, učebními aplikacemi. Skupina je vhodná pro žáky s poruchami učení a pozornosti, pro žáky, kteří se hůře učí, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit v učebních dovednostech. Žáci si vše vyzkouší prakticky, odnesou si tištěný návod na efektivní učení, podle kterého se mohou učit na 2. stupni ZŠ a dále na střední škole.

 

Maximální kapacita skupiny je 10 členů.

Setkání pro 6. ročníky budou probíhat v pátek ve 12:40 hod. ve třídě………..
Setkání pro 7. ročníky budou probíhat v pátek ve 13:30 hod./popřípadě v 7:15 hod. ve třídě ………..

První setkání proběhne 11. října 2019. Celkem bude 5 setkání.

První setkání proběhne 11. října 2019. Celkem bude 5 setkání.

Služba je pro žáky školy zdarma.

Nutná je pravidelná účast žáka na skupině, v případě neúčasti je třeba ho řádně omluvit.