SPDěkujeme všem dětem a dospělým za velkou účast v 1. sběrové akci. 

Podařilo se Vám nasbírat 3.541 kg papíru.