Back to Top

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov

Naše škola
Naše škola

Historie:

 Základní škola Klášterec nad Ohří, Krátká 676 je typizovaná modulární stavba (7 pavilonů), která byla uváděna do provozu v letech 1987 - 1989. Provoz školy byl zahájen 1.9.1987. Její umístění na východním okraji nejmladší části bytové zástavby města Klášterce nad Ohří vytváří poměrně stabilizované podmínky optimální naplněnosti.

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

"Moudrá sova se ve světě neztratí."

 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola při tvorbě V. verze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ Moudrá sova se ve světě neztratí“ postupovala podle uvedených dokumentů.

 Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních.

Školní dokumenty

Povinně zveřejňované informace a další důležité dokumenty:

 

- Výroční zpráva o činnosti školy/Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.,

- Profil školy/Koncepce školy

- Školská rada/Členové/Zřizovací listina školské rady/Zápisy z jednání

- Spolek Rodiče škole/Zprávy o činnosti/Zprávy o hospodaření

- Výchovné poradenství

- Kariérové poradenství

Strana 1 z 2