Příjemce dotace: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011734


Období realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 2.520.658, - Kč hradíme tyto aktivity:

 
Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Školní psycholog – personální podpora ZŠ
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Zapojení ICT technika do výuky ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 
Školní družina:

Školní asistent – personální podpora ŠD
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Projektový den ve ŠD

 
Školní klub:

Školní asistent – personální podpora ŠD
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

http://www.nekazanka.cz/bazar/index.php?shopping_cart=yes