Plavecká škola Jednička

Plavecká škola Jednička, která zajišťuje pro školy, mateřské školy a veřejnost tyto služby:

 

Kurzy plavání pro MŠ a ZŠ 

- v dopoledních hodinách

 

Kurzy plavání pro děti od 12 měsíců do 4 let 

- úterý 16:00-16:30, 16:30 -17:00,17:00 -17:30 hod. 

 

Kurzy plavání pro děti 4-7 let 

- úterý 17:30 - 18:15 hod. 

- úterý 18:15 -19:00 hod.

 

Plavecký klub 7-15 let           

- úterý 19:00 -19:45 hod.

  

Plavecká liga 

-  spolupráce se ZŠ Krátká při výuce talentovaných žáků na škole

- pondělí 7:00 -7:45 hod., úterý 13:30 - 14:15 hod., pátek 7:00 -7:45 hod., pátek 13:30 - 14:15 hod.

 

Veškeré informace o těchto kurzech získáte na tel.: 720 732 534  Bc. Jana Pokorná - Plavecká škola Jednička.

 

Školní klub 

Školní klub vznikl na naší škole 1. ledna 2008. Nabízí dětem velké množství volnočasových aktivit. Většina kroužků začíná v novém školním roce pracovat na přelomu září a října.

O kroužcích, které jsou otevřené v tomto školním roce, se můžete informovat v níže přiloženém dokumentu.

 

Školní družina

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.

 

  • důležitý výchovný partner rodiny a školy

  • plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

  • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy

  • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů

  • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

Školní knihovna

Školní knihovna chce pomoci dětem najít si svou cestu ke knize, poznat, že kniha je nenahraditelným zdrojem informací, poučení a zábavy.

Školní knihovnu navštěvují nejčastěji mladší čtenáři. Nejvíce se zajímají o ilustrované pohádkové příběhy, o dětské encyklopedie a o publikace o zvířatech, kde zároveň hledají rady k jejich chovu. Oblíbené jsou i časopisy Čtyřlístky.

Starší žáci vyhledávají v knihovně hlavně doporučenou četbu nebo podklady pro vypracování školních referátů. Zejména to jsou životopisy osobností vědy, kultury, historie nebo přírodopisná a zeměpisná témata.

Každý týden se přicházejí do školní knihovny přihlásit noví čtenáři. Obdrží Průkazku čtenáře a hned si odnášejí první vypůjčené knihy.

Všem čtenářům se v knihovně dostane rady a pomoci při vyhledávání určitých knih nebo informací.

Veškeré knihy jsou žákům přístupné ve volném výběru v základním uspořádání beletrie, poezie a naučná literatura. Knihovna je umístěna ve škole, ale učebnu vůbec nepřipomíná. Malé pracovní stolky se sedátky pro celou třídu mohou sloužit i pro netradičně pojatou vyučovací hodinu.

Půjčovní doba je pravidelně každé pondělí a středu od 13:00 do 14:30 hodin.

 

Malé nahlédnutí do knižního fondu

 

Beletrie

Nejmladším čtenářům je určena edice První čtení, říkanky, pohádky a nejznámější knihy Josefa Lady, Ondřeje Sekory, Bohumila Říhy, Eduarda Petišky, Václava Čtvrtka a dalších.

Oblíbené jsou knížky, které děti znají z televizního nebo filmového zpracování. V našich knížkách se znovu mohou děti setkat s Arabelou, s Rumcajsem, s maxipsem Fíkem, s vílou Amálkou, s malou čarodějnicí, s Krakonošem, s medvíďaty Kubou Matějem a Vojtou, i s Harry Potterem.

V další nabídce jsou příběhy o dětech například od Astrid Lingrenové, Eduarda Petišky, Mileny Lukešové a dalších.

Starší čtenáři mohou vybírat mezi dobrodružnými knihami např. Eduarda Štorcha (Lovci mamutů, Bronzový poklad, Minehava), Karla Maye (Vinnetou), Julese Verna (i méně známá díla Bezejmenná rodina a Tajemství lodi), Jaroslava Foglara, Ludvíka Součka (sci - fi).

Nechybí zde ani knihy o krásách přírody, dívčí četba a samozřejmě díla klasická Aloise Jiráska, Karla Čapka a dalších klasiků.

 

Poezie

Účastníci recitačních soutěží velmi dobře vědí, že i u nás si mohou vybírat vhodné texty k přednesu v různých soutěžích.

 

Naučná literatura

Značná část čtenářů si chodí do knihovny vyhledávat informace. Základem nabídky je osmidílná všeobecná encyklopedie DIDEROT a dvoudílný Naučný slovník.

Velmi vyhledávané jsou knihy z edice Historie českých zemí, Ilustrované dějiny lidstva, Slavné osobnosti, dále obrazové atlasy a knihy v oddílech Živočichové a Rostliny. Rovněž knihy Lidské tělo a Encyklopedie pohlavní výchovy (tři díly podle věku dítěte) jsou stále rozpůjčené mezi dětmi. Nejoblíbenější jsou obrázkové encyklopedie Velká kniha o koních, Velká kniha o psech a Velká kniha o kočkách.

 

Pro učitele

Školní knihovna slouží nejen potřebám žáků, ale i učitelů. Její nedílnou součástí jsou základní díla z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie určená pedagogickým pracovníkům. Dále je v nabídce množství alternativních učebnic nebo pracovních sešitů, které si mohou půjčovat jak učitelé, tak i žáci.

Významným úkolem školní knihovny je poskytnout soubory doplňkové četby pro jednotlivé ročníky. Zde je nabídka poměrně široká a každá třída si může i vícekrát za rok četbu obměnit.